.... aus Liebe zur Heimat - Wylem Šybaŕ

19.90002

EUR 19,90

inkl. 5 % USt zzgl. Versandkosten

.... aus Liebe zur Heimat - Wylem Šybaŕ

.... aus Liebe zur Heimat - Wylem Šybaŕ

„Stawnje rosćeca casowa distanca k wuměłcoju nam dowólijo, wótergi swój wid na jogo twórjenje rewiděrowaś, z tym až pó sypnjenju starych idealow nowe pšašanja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodnemu dnju mólarja a ceptarja Wylema Šybarja su se Christina Boguszowa, Christina Kliemowa und Beno Pětška znowego ze žywjenim a twórjenim wuznamnego dolnoserbskego wuměłca zaběrali, aby mógali jogo wuwiśe pśedstajiś. Pśi tom wótbłyšćuju Šybarjowe wobraze w nowych knigłach eksemplariski jogo žywjenje: detailowe kreslanki rostlinow ako pokazki za jogo wukniki, njelicne portrety, w kótarychž se Šybaŕ sam reflektěrujo, a se wě gnujuce krajinowe akwarele domacnych Błotow. Ze wšych jogo wobrazow pak powěda jogo dłymoka zwězanosć z domownju.

Wylem Šybaŕ (1887–1974), syn budkarja we Wusokej, wuchójźenje wucabnikojskego seminara w Starej Darbni, ceptaŕ w Mósće, Nowej Cali a Barlinju, wobźělenje na kursach w mólowanju, awtodidaktiske dalejkubłanje a studijne zajězdy, z lěta 1944 mólaŕ we Wusokej 

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben