Serbske drogotki 2009 (L)

9.99999

EUR 10,00

inkl. 5 % USt zzgl. Versandkosten

Serbske drogotki 2009 (L)

Serbske drogotki 2009 (L)

Tśeśi zešywk našych spisow wótwórja zasej nowy a pśechwatajucy doglěd do bogateje kultury a do stawiznow Serbow w Dolnej Łužyce. Comy našych cytarjow pak teke z tym wopóznaś, kak Serbski muzej se wó wobchowanje a pósrědnjenje stawiznow a kultury procujo. Pokazujomy cytarjam něgajšne nałogi ze serbskego wšednego dnja, glědamy slědk na muzealne serbske tšojenka w Barlinju a Chóśebuzu, mimo togo smy zestajili zajmne knigłowe pórucenja.

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben