Warimy z Tomašom (niedersorbisch)

art.co.: 1024-L

EUR 14,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Chto njeby kśěł kaž pšawy kuchaŕ pjac a wariś? Chto njeby kśěł swójich lubych abo pśijaśelow pśechwataś ze słodnym menijom? Receptowe knigły z pjera znatego serbskego kucharja pśepšosyju małe a wjelike chłošćarje na dyrdakojstwo do kuchnje. 55 receptow w 5 kapitlach nadejźośo how: pśedjěze a pśikuski, głowne jěze, pójěze, placki a tykańce, piśa. Na jadnoru wašnju a wjelich fotach wopisujo a pokazujo Tomaš Lukaš kšac pó kšacu, kak se wšo zepśigótujo, nawarijo, wopjaco abo wupjaco. Toś dajśo sebje zesłoźeś! Ze zapisom jězow a pśicynkow, zapisom kuchninych wobrědow a z kuchaŕskim słownickom – wšykne tśi rěcne pomocy serbsko-nimski a nimsko-serbski.

Za źiźi wót 8 lět. pó dolnoserbsku, 142 b., barwne fota a ilustracije, spiralna wězba

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej