Ze źiśetstwa zagumnarja

art.co.: 301-L

EUR 4,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Mjaztym w Barlinju bydlecy awtor dopomnjejo se na swój źiśecy cas w Strjažowje, a to samo w žednych basnjach a teke z pomocu fotow. Nastał jo žywy a zajmny wobraz wó žywjenju serbskich wejsanarjow a se wě wósebnje tych źiśi w 1930tych a 40tych lětach. Hejnak pśipódla se pokažo, kak serbske su byli tencas naše jsy.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej