Zuki pšawje słyšaś 1 & 2

art.co.: 598-L

EUR 9,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Zešywk 1:

Z pśedlažecym źěłowym zešywkom comy k tomu pśinosowaś, až zwucuju wukniki 1. lětnika zuki pšawje słyšaś. K tomu pódawamy ilustrěrowane łopjena, kenž se pśecej jadnomu zukoju pśiwobrośuju. Wótpowědny pismik za toś ten zuk stoj srjejź łopjena. Dokoławokoło pismika su ilustracije. Na zachopjeńku dej ceptaŕ wuknikam pśi pšawem pomjenjenju ilustrěrowanych pśedmjatow pomagaś. Gaž su wukniki zgromadnje pšawe zapśimjeśe namakali, móžo kuždy wuknik pytany zuk w słowje wusłyšaś a póstajiś. Pśi tom ceptaŕ pomaga a kontrulěrujo. Tomu wótpowědujucu ilustraciju móžo wuknik wumólowaś abo z kśicku w proznej kulce pśi wobrazu wobznamjeś. Ale glědajśo: Na łopjenach su teke zapśimjeśa, kenž pytany zuk njewopśimjeju. Na kóńcu słownika su słowne lisćiny, w kótarychž smy zapśimjeśa za wótpowědnje wužywane ilustracije serbski a nimski pódali. 

Zešywk 2:

Z pśedlažecym źěłowym zešywkom mógu wukniki pśiswójonu wědu k zukam nałožowaś. Wóni nakśickuju do kašćikow pód ilustraciju, źo w słowje pytany zuk słyše: prězs, srjejźa abo slězy.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej