Nimsko-dolnoserbski šulski słownik

art.co.: 608-L

EUR 19,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Nowy nimsko-dolnoserbski šulski słownik jo pśewšo wužytny za wšednu praktisku pótrjebu. Kuždemu z něźi 10 000 lematow jo nanejmjenjej jadna pśikładowa sada pśidana, aby pokazała, kak se wótpowědujuce słowo pšawje wužywa a w kakej leksikalnej wokolinje móžo se zjawiś. Pśikładowe sady za werby deje pśedewšym pšawe nałožowanje imperfektiwnych a perfektiwnych formow wujasniś. Słownik wudopołnjuju pokaze k wugronjenju a gramatiske pśeglědy. Lěcrownož jo słownik wósebnje za wuknikow a drugich wuknjecych myslony, namakaju teke „stare wuchace“ w njom wjele nowego a wužytnego.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej