Jutrowne jejka / Jatšowne jaja / Sorbische Ostereier

art.co.: 334

EUR 3,00
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

W lěśe 2011 su Serbske jatšowne wiki w Budyšynje swój 20. jubileum měli. Pśi toś tom góźbje su cłonki Spěchowańskego towaristwa za serbsku ludowu kulturu z.t., kótarež jo zarědowaŕ tych jatšownych wikow, pśedlažecu brošuru wuźěłali. Wóna ma woglědarjam póstarki a impulse k swójskej zaběrje z toś tym nałogom pósrědniś. Zrownju wóna bitujo móžnosć, wósobinske kontakty z pśedstajonymi wuměłcami nawězaś a nazgónjenja wuměniś. Cytaŕ dostanjo mimo togo informacije wó tom, z kótarymi dalšnymi wobłukami serbskeje ludoweje kultury se cłonki Spěchowańskego towaristwa aktiwnje zaběraju.