Drastwa Serbow wokoło Chóśebuza

art.co.: 354-L

EUR 9,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Monografija pśedstaja dolnoserbske drastwy, ku kótarymž teke znata dolnoserbska swěźeńska drastwa słuša. Wudaśe słuša k 4-zwězkowemu drastwinemu atlasoju, kótaryž jo se naźěłał wót Serbskego instituta w Budyšynje.
Zakład za ten źěl wó dolnoserbskich drastwach jo južo w lěśe 1964 wózjawjone wudaśe, kótarež jo mólaŕ a ludowědnik Měto Nowak-Njechorński naźěłał a za kótarež jo ludowědnica Helga Grupner material wó drastwach zezběrała. 

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej