Serbski Chóśebuz

art.co.: 386-L

EUR 16,95
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

W lěśe 2006 jo wóswěśiło město Chóśebuz swójo 850-lětne wobstaśe, to groni 850-lětnu wrośenicu prědnego naspomnjenja grodowego groby "Henricus castellanus de Chotibuz" w srjejźowěkowem wopismje.
Mjaztym až dajo k nimskim stawiznam města Chóśebuz wjele publikacijow, njejo se dotychměst žedna wuraznje tomu serbskemu pśiwobośiła. W někotarych wót nich namakajomy informacije k Dolnoserbskim Serbam, tak na pś. w knigłach"Geschichte der Stadt Cottbus" z lěta 1994, hyšći wěcej pak we wózjawjenjach dolnołužyskego historikarja Rudolfa Lehmanna kaž teke Budyšyńskego nakładnistwa "Domowina". Ale synoptiski wid na historiju Serbow w měsće Chóśebuz doněnta njepśedlažy.
W srjejźišću knigłow stoj wenkowny wid na serbsku kulturu z tak pómjenjonymi z cynjonymi znankstwami w formje plastikow, wobrazow, studnjow kaž teke wopomnjeńskich toflow. Chóśebuz wopśimnjejo nejžwětšy fundus twórjecego wuměstła  ze serbskimi motiwami we Łuzycy. Z teju dokumentaciju awtentiskich a njeawtentiskich znankstwow k serbskej kulturje dej se wupołniś běłu flak w nimsko-serbskem stawiznopisu města Chóśebuz.