Lětopis - Studien zur Sprache des Dichters Jakub Bart-Ćišinski

art.co.: 532-L

EUR 15,00
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

W toś Tom wósebnem zežywkom se wopisujo komplikowany proces wutwórjenja jadnotneje górnjoserbskeje pisneje rěcy w 19. stolěśu - pśi tom jo Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909) wjeliki późěl měł.  

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej