Serbske ludowe a popularne spiwy za dujarje

art.co.: 20410256-S

EUR 12,95
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Serbske ludowe a popularne spiwy - wobźěłanja za dujarje
14 spiwow jako pdf

Zakładne wobsajźenje:
1. und 2. trompeta (B) tenorowy rog (B), baritonowy rog, tuba bijadła (wjeliki bubon, šćercawa, mały bubon)

Pśidatne wobsajźenje: 3. trompeta (B) pozawna, 1. und 2. klarineta

Ludowe spiwy “Damdalija / Do Popojc” – „Damdalija / Nach Papitz“ (ludowy spiw, wobź. Hans Hütten) “Ze Smogorjowa wen” – „Aus Schmogrow fort“ (ludowy spiw, wobź. Hans Hütten)

Zymski cas “Camprowanje” – „Zampern“ (Jurij Winar, wobź. Ulrich Pogoda) “Zapust, ty sy rědny” – „Zapust, schön bist du“ (Ulrich Pogoda, wobź. Ulrich Pogoda) “Sněžynkowa polka“ – „Schneeflockenpolka“ (Gerhard Scholze, wobź. Ulrich Pogoda)

Swěźenje „Źins‘ jo swěźeń“ – „Heut ist ein Feiertag“ (Beno Njekela, wobź. Ulrich Pogoda) „Wjasele źinsa„ – „Fröhlich treffen wir uns heute“ (Jan Bulank, wobź. Hans Hütten) „Žednje tak rědnje njej‘ było“ – „Nie ist es so schön gewesen“ (Jan Bulank, wobź. Hans Hütten) „Anka, buź wjasoła“ – „Ännchen, sei wohlgemut“ (Korla Awgust Kocor, wobź. Hans Hütten)

Lubosć – pśiroda „Prědna lubosć“ – „Erste Liebe“ (Beno Njekela, wobź. Ulrich Pogoda) “Nad mórjom” – „Am Meer“ (ludowy spiw, wobź. Hans Hütten) „Pód Turjejom“ – „Hinter Tauer“ - (Beno Njekela, wobź. Ulrich Pogoda)

Pśiroda - domownja “Źož se pyšnje, zelenje” – „Mein Zuhausʼ“ (Handrij Zejler, wobź. Hans Hütten) “Z dychom swěteg‘ Jana” – „Zu Johannis kosen dich die Lüfte mild“ (Korla Awgust Kocor, wobź. Hans Hütten)

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej