Serbske drogotki 2013

art.co.: 604-L

EUR 9,50
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

W tom zešywku se pśedstaja wuměłcowka Regina Hermannowa, kótaraž se zaběra mjazy drugimi z bajkowym a powěsćoym swětom Serbow. Wósebna wustajeńca "W znamjenju kněžny" w Serbskem muzeju jo k tomu inspirěrowała.                                                       W dalšnych pśinoskach se rozestajaju awtory z powěsćami wó Lutkach. Mimo togo wopśimjujo zešywk wurězk z dolnoserbskego źiwadłowego graśa wót Ingrid Hustetoweje: "Zgubjone źiśetko". 

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej