Serbske drogotki 2011 (L)

9.49998

EUR 9,50

inkl. 5 % USt zzgl. Versandkosten

Serbske drogotki 2011 (L)

Serbske drogotki 2011 (L)

Z pśinoskami w tom zešywku pśedstajamy někotare aspekty kulturnego wuwiśa Serbow. Pokazujomy na pśikład, kak jo wótnožka Serbskeje ludoweje banki w casu Weimarskeje republiki ako wažny socialny regulatiw za Serbow a Nimcow w Chóśebuzu fungowała. Mimo togo slěźimy za dolnoserbskimi napisami w zjawnem rumje Dolneje Łužyce wót 19. až do srjejźi 20. stolěśa. Comy teke wuzbadaś, lěc su głažkowe kule ako pyšnotki na rowach typiska wopomnjeńska wašnja w Dolnej Łužycy. A wobglědanje role kokota we wšakich žnjownych nałogach jo zapśimujucy ekskurs do stawiznow serbskego nałogstwa.

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben