Vineta 2 - Potajnstwo zašłosće

art.co.: 622

EUR 6,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Jumne se mysli, až stej jeje starjejšej pśi wuběgnjenju z Vinety wó žywjenje pśišłej. To jo jej gronił jeje starki, kenž jo mjaztym wumrěł. Jaden źeń nadejźo Jumne foto a źiwny list wót swójeju starjejšeju. A wóna se rozsuźijo jeju pytaś. Pśi tom pódpěra ju jeje nejlěpšy pśijaśel Varro a zgromadnje dožywijotej wjelike dyrdakojstwo a hyšći wětše pśechwatanje ... 

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej