Pójźćo, comy z wami graś

art.co.: 292-L

EUR 5,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Małego tedija, wšykne móje kacki abo Bi-ba-buce-mužyka znajo kužde góle. A dokulaž to tak jo, jo se w slědnych źaseś lětach wjele woblubowanych nimskich gronkow a štuckow za WITAJ-źiśi pśestajiło. Něgajšna dłujkolětna redaktorka Płomjenja jo toś te z praktiskeje pótrjeby nastate pśełožki zběrała a z nich rědne kniglicki napórała.