Cytaj z nami 2 (L)

art.co.: 2357

EUR 8,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Rěcny centrum WITAJ jo wudał nowe cytańske knigły w dolnoserbskej rěcy „Cytaj z nami 2“. Wóni su pśełožk górnoserbskich knigłow „Čitaj z nami 2“ z lěta 2016. Cytanka jo myslona za wukniki zakładnych šulow. Wóna wopśimujo krotke wulicowańki a basnje. Wulicowańka su pśiměrjone zajmam a rěcnym znaśam młodych cytarjow.