Bjarnat Krawc - Komorna muzika

art.co.: 588

EUR 24,90
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Bjarnat Krawc (1861-1948) płaśi powšyknje ako nejwuznamnjejšy naslědnik Korle Awgusta Kocora (1822-1904), załožarja serbskeje bergarskeje narodneje wuměłskeje muziki w 19. stolěśu. Wón njejo jano njepósrědnje na jogo twórjenje nawězował, ale jo wužywał teke pódobne muzikowe fromy, družyny a wobsejźenja ako za swój cas Kocor. 

Twórby Bjarnata Krawca na tom cejdejowem wudaśu su reprezentatiwny wuběrk jogo komorneje muziki.