kórtowe graśe "Mudra głowka"

art.co.: 614-L

EUR 5,90
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Pśi toś tom didaktiskem graśu za wuknikow zakładneje šule maju substantiwy (wobrazowe kórtki) se zwězaś z gramatiski pšawymi adjektiwami (słowne kórtki). Z tym wóni zwucuju zrownju wokable. 

Wobrazowe kórtki z gwědku (wuša rěcna śěžkosć pśedstajonego substantiwa) mógu se wusortěrowaś abo wužywaś. Słowne kórtki (adjektiwy) muse se wšykne wužywaś.                                                                                                           Wobej kórtowej składa za sebje měšatej. Skład wobrazowych kórtkow (substantiwy) se połožyjo do srjejźi, tak až jo slězny bok wiźeś. Wót składa słownych kórtkow (adjektiwy) dostanjo kuždy grajaŕ 4 kórtki. Zbytne słowne kórtki (adjektiwy9 połožyju se teke do srjejźi, tak až jo slězny bok wiźeś. Nejstaršy grajaŕ zachopijo a wótekšyjo prědnu wobrazowu kórtku (substantiw). Wón glěda, lěc dajo se jadna z jogo słownych kórtkow (adjektiwy) w ruce z pśedstajonym substantiwom pó wopśimjeśu a gramatice korektnje kombiněrowaś (na pś. "mudry psyck"). Gaž połožyjo grajaŕ pšawu słownu kórtku (adjektiw) k wobrazoju (substantiw), dostanjo běły dypk. Jo słowna kórtka (adjektiw) gramatiski wopacna (na pś. "mudry psyck") abo pó wopśimjeśu njelogiska (na pś. "mudry cesak"), dostanjo carny dypk. Pón se słowna kórtka (adjektiw) na bok scynijo a wobrazowa kórtka (substantiw) se połožyjo pód skład wobrazowych kórtkow (substantiwy). Pśiducy grajaŕ jo na rěźe). Wón wótekšyjo nowu wobrazowu kórtku (substantiw) a pśirownujo... Gaž grajaŕ njamóžo žednu ze swójich słownych kórtkow (adjektiwy) z pśedstajonym substantiwom kombiněrowaś, musy dalšnu kórtku (adjektiw) wót składa wześ a pśidudy grajaŕ jo na rěźe. Ten musy lažecu wobrazowu kórtku (substantiw) dalej wužywaś.                                                                                         Graśe jo zakóńcone, gaž jo skład słownych kórtkow (adjektiwy) wšen a gaž jo jaden grajaŕ wšykne swóje słowne kórtki (adjektiwy) wótbył. Kuždy grajaŕ wulicyjo swóje plusowe a minusowe dypki. Dobyśaŕ jo ten, kenž nejwěcej plusowych dypkow ma.

Na rozkłaźenju graśa su teke dalšne zwucowanja pódane.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej