CD Witaj nalěto!

art.co.: 45-L

EUR 10,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Serbski folklorny ansambel Slěpe pśedstaja spiwy a reje Slěpjańskeho regiona z typiskimi ludowymi instrumentami - ako dudy abo małe a wulke tśitšunowe gusle.