CD Anka, ty brune wócko

art.co.: 1114-L

EUR 11,90
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Serbske a druge słowjańske spiwy - chor "Łužyca" a duo "Słowjańske barwy"

wudawaśel: Załožba za serbski lud
wuměłske nawjedowanje: Lubina Žurec-Pukačowa

Chór Łužyca wobsteji mjeztym dlěje hač 25 lět. Ze swojim wobstajnym skutkowanjom, šěrokim repertoirom a wysokim wuměłskim niwowom je dźensa najwuspěšniši delnjoserbski chór. Wo tym swědča njeličomne wustupy w Delnjej kaž Hornjej Łužicy kaž tež předležaca CD. Duo Słowjańske barwy - Lubina Žurec-Pukačowa a Jaroslav Pukač - mějaśo swóje prědne wustupy južo pśed 15 lětami. Na folklornych festiwalach, koncertach a wšakorakich zarědowanjach grajotej a spiwatej wobźěłane dolno- a górnołužyske, słowakske a druge słowjańske pěsni. Jeju swójorazne instrumenty su fujara - słowakska pastyrska flejta - dudlawka (Drehleier), brumejza, mimo togo fidle a dudy.