zymske nałogi we Łužycy

art.co.: 642

EUR 7,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

 Tradicionelne nałogi su wuznamny wobstatk ludoweje kultury Serbow. W dokumentaciji se pśedstajijo woplěwanje někotarych zymskich nałogow - pla katolskich serbow stej to na pśikład "chodźenje pó Měrćinu" a "swjata Borbora". W Slěpjańskem regionje woglědujo do gód "dźećetko" atd....