Ostern bei den Sorben - Jatšy w Serbach

art.co.: 92

EUR 9,00
inkluziwnje 19 % USt

  • kopica na skłaźe 97 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Pśedlažecy film pśedstaja Wam nałogi, ako se woplěwaju w jatšownem casu w Górnej a Dolnej Łužycy a stakim doglěd do źinsajšnego žywjenja Serbow pósrědnjaju. Film jo charakterizěrowany pśez realne wobglědanje tšojenjow. Jadnotliwe aktery rozkładuju wótběg nałoga, komentary wudopołnjuju jich wugrona.

Pśeglěd temow:

1. mólowanje jatšownych jajow

2. walkowanje

3. jatšowne spiwanje

4. klapotanje

5. jatšowny wogeń

6. jatšowne rejtowanje

7. procesiony jatšownych rejtarjow

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej