Zuki pšawje słyšaś

art.co.: 597-L

EUR 1,50
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

słuchańske a wugranjańske zwucowanja k dolnjoserbskim zukam - na zakłaźe dwójoźělnego źěłowego zešywka ze samskim mjenim

Toś ta cejdejka słužy treněrowanju pšawego słyšanja zukow a zwucowanju jich pšawego wugronjenja. Za kuždym jadnotliwym słowom slědujo pawza za wóspjetowanje a kontrolu.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej