Sorbspirit

art.co.: 13

EUR 10,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Sorbspirit jo prědna serbska multimedialna CD. Pórucujo šyroki spektrum informacijow wo Serbach. Pśedstaja se źaseś młodych kupkow a interpretow. Dostanjośo póglědy do  stawiznow, wuměłstwa, literatury  a teke do rěcy Serbow. 

management: André Wowčer, Pětr Wałda

producent: Pětr Wałda

skupiny: Skupina Łužyca, Wólornosće, Lózy hólcy, Marko Smoła, Walburga, István, Mike Winkler, James Stoned Hajtzer, Awful Noise