Móje wjelike wobrazowe knigły. Mój swět

Art.Nr.: 1154-L

EUR 9,90
inkl. 7 % UStZu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen

Produktbeschreibung

Na 14 wjelikich wobrazach z krotkimi tekstami póznajo małe góle swój swět: źiśownju a supermark, žywnosć a twaŕnišćo, wognjowu woboru a policiju, chórownju, wótpóranje wótpadkow, zwěrjeńc, dwórnišćo, pśistaw a lětanišćo, mórjo a gólu. Pśi pomjenjenju luźi, zwěrjetow a wěcow nadejdu se how žedne serbske słowa, kenž w słownikach hyšći njestoje: mechowa mušla (Miesmuschel), motorowy wóz (Triebwagen), trolejowy milinowód (Oberleitung), wobgroda (Gehege), wumjetlinaŕ (Müllarbeiter), wustawanišćo (Liegeplatz) a znosowaty cołn (Luftkissenboot). Wjele wjasela pśi póznawanju swěta we wobrazach a słowach!

pó dolnoserbsku, 30 b., barw. il., papowe knigły

Bewertungen

* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr